DIGITAL MARKET

PROIZVODI

Najsavremeniji sistemi  koji u restoranskom poslovanju rešavaju veliki broj problema i pospješuju poslovanje. Zasnovani na korištenju smartfona i tableta. Postoji više varijanti i modula, a zahvaljujući stalnom napretku ovih mobilnih tehnologija, stalno se  dodaju nove atraktivne funkcije. Trenutno postoje sledeći moduli:

Sve narudžbe završavaju na  CENTRALI,  odakle se vrši upravljanje i distribucija. CENTRALA može biti kako na PC ekranu, tako i na tabletu, a mogu biti postavljene na više lokacija, sa istim sadržajem na svim ili na svaku cetralu ide dio narudžbe koji je potreban: Pića i kolači za šank, hrana u kuhinju, pizze u pizzeriu itd…