DIGITALNE NARUDŽBE U RESTORANU

DIGITALNI POZIV KONOBARA

Veoma česta pojava u restoranima je dugo čekanje konobara.

Razlozi su mnogobrojni: gužva je, konobar ne stiže; restoran je veliki, konobar ne vidi gosta; konobar ima mnogo poziva, ne zna koji je redoslijed tih poziva itd…

Gosti čekaju da naruče, čekaju da plate račun jer žele da krenu…mašu rukama, ustaju, gestikuliraju, zovu glasno… Veoma neprijatne situacije  i za goste i za restoran…

Veliki broj ovih situacija možete riješiti veoma jednostavno i jeftino (u nekim situacijama čak i besplatno, pa i ZARADITI) DIGITALNIM POZIVANJEM KONOBARA.

Šta je DIGITALNI POZIV KONOBARA?

DIGITALNI POZIV KONOBARA je  veoma jednostavan sistem kojim gost  putem svog mobitela poziva konobara, šalje mu zahtjeve ili jednostavne narudžbe.

Ova platforma nudi nevjerovatne  PREDNOSTI I POGODNOSTI.

Gost pročita QR kod koji je bilo gdje na stolu, u bilo kom obliku.

Automatski se loguje na dio za pozivanje konobara, pritisne na dugme “POZOVI” i konobar primi poziv na njegov mobitel.

POGLEDAJTE PROCEDURU POZIVANJA KONOBARA (za povećanje slike kliknuti na istu):

SKENIRANJE QR KODA

Na stolu restorana se nalazi QR kod. Gost skenira ovaj QR kod sa bilo kojim čitačem QR koda na njegovom vlastitom mobitelu.

LOGOVANJE

Automatski se otvara ekran sa dijelom za pozivanje konobara. U QR kod je integrisan broj stola, u ovom slučaju je to sto broj 5

PONUDA DANA (opcija)

Vlasnik (menadžer) restorana može ovom prilikom da izreklamira Ponudu dana putem pop-up banera koji se pojavi prije start ekrana

REKLAMA (opcija)

Umjesto Ponude dana moguće je postaviti reklamu sponzora i na ovaj način imati dodatni profit. Gost pritisne na "x" za zatvaranje.

EKRAN KONOBARA

S druge strane konobar ima svoj mobitel, na kojem početni ekran izgleda kao na slici: Piše samo ime konobara i "Odjava"

POZIVANJE KONOBARA

Kada gost pritisne dugme "POZOVI" na ekranu njegovog mobitela (dio LOGOVANJE), dobije poruku kao na slici iznad

POZIV PRIMLJEN

U istom tenutku konobar dobije zvučni signal na mobitelu i poruku kao na slici iznad, sa brojem stola i vremenom dolaska poziva.

DRUGI POZIV

Ako konobar dobije sledeći poziv, a nije završio sa prethodnim, taj poziv se dodaje ispod prvog poziva, u ovom slučaju to je sto broj 8.

USLUGA IZVRŠENA

Kada konobar ode do stola sa kojeg je primio poziv i izvrši uslugu, taj poziv briše pritiskom na "x" koji se nalazi na tom pozivu.

IZBRISAN POZIV

Poslije brisanja poziva za stolove gdje je izvršena usluga, na ekranu ostaju brojevi stolova gdje to nije urađeno.

Želite testirati?

Sto broj 5

Skenirajte QR kod sa ovog ekrana, ili po želji, kliknite na njega, otvorite ga u većoj rezoluciji i skenirajte sa novog ekrana. Dobićete potpuno istu varijantu kao da ste to uradili u nekom restoranu, broj stola će biti 5.

Sto broj 8

Skenirajte QR kod sa ovog ekrana, ili po želji, kliknite na njega, otvorite ga u većoj rezoluciji i skenirajte sa novog ekrana. Dobićete potpuno istu varijantu kao da ste to uradili u nekom restoranu, broj stola će biti 8.

  • Ako ste vlasnik ili menadžer restorana, sa dva QR koda iznad možete pogledati izgled ekrana gosta, a ako  želite testirati kompletnu komunikaciju gost – konobar, kontaktirajte nas. Potrebno je samo da Vam pošaljemo QR kod, skeniranjem kojeg dobijate konobarsku varijantu. Dakle, nema nikakvih instalacija , samo skeniranje QR koda.
  • Osim rešavanja problema navedenih u RESTORAN: PROBLEMI i na vrhu ove stranice, veoma je značajan opcionalni dodatak praćenja statistike svakog konobara: koje mu je prosječno vrijeme odziva na poziv gosta i koliko poziva servisira. Na ovaj način možete imati tačne informacije o vrijednosti svakog konobara.