DIGITALNE NARUDŽBE U RESTORANU

CENTRALA

CENTRALA je dio gdje sve narudžbe završavaju i sa kojeg se vrše sve operacije i distribucija – MOZAK SISTEMA. Sve narudžbe dolaze na Centralu, gdje se prate po broju stola, po konobaru, po statusu (Priprema, Isporučeno, Plaćeno, Otkazano); tu su otkazi pojedinačnih elemenata narudžbe, plaćanje pojedinačnih  narudžbi, prekid narudžbe, brisanje svih narudžbi, Total stola,  itd….

Zbog lakšeg rada tu su  pretrage po stolovima, konobarima, statusima, a veoma bitan je Poziv konobara pomoću kojeg se konobar poziva da preuzme narudžbu.

U jednom restoranu je po potrebi  više Centrala na koje idu pojedine kategorije: Opšta Centrala, šank, kuhinja, pizzeria, slastičarna….svako pojedinačno jelo i piće se šalje na željenu Centralu – hrana u kuhinju, pića na šank itd….Također za lakši rad tu je Print svake narudžbe, tako da osoblje može narudžbe printati i pripremati ih prateći sve na papiru.

Vlasnik (menađer) restorana se bilo gdje u svijetu može logovati na bilo koju Centralu i pratiti šta se dešava.

NAPOMENA: Na slici (kliknuti za uvećanje) je primjer jedne Centrale za sistem rada sa praćenjem pojedinačnih stolova. Za varijantu gdje konobar pokriva rejon i ne vodi računa o finansijskom zaduženju na mobitelu sa digitalnom narudžbom, konobari se loguju na Centralu i samo oni mogu upravljati radom tog dijela:  izbrisati elemente kojih nema, napraviti zbirnu narudžbu i unijeti je u POS, poslije preuzimanja elemenata narudžbe označiti te elemente kao isporučene, brisati narudžbe itd…