DIGITALNE NARUDŽBE U RESTORANU

ADMINISTRACIJA

ADMINISTRACIJA je organizacijski dio cijeliog sistema: tu se postavlja ime i slogan restorana, dodaju , preuređuju i brišu proizvodi, u listu se dodaju konobari sa svim potrebnim podacima (Ime, prezime, username, lozinka, koje stolove poslužuju…), generišu QR kodovi stolova, prave ankete, dodaju ponude dana, reklame sponzora, prati statistika….

Na slajderu lijevo su primjeri tri ekrana dijela ADMINISTRACIJA (kliknite za povećanje):

  • 01. POČETNI MENI – KONTROLNA PLOČA za osnovna podešavanja dodavanje Ponuda dana ili reklama
  • 2. PROIZVODI – dio gdje veoma jednostavno dodajete, brišete ili editujete proizvod, kao i pregledate urađeno.
  • 3. IZMJENA ILI DODAVANJE PROIZVODA – dodajete ili mijenjate  tekst, cijenu,fotografiju, sve na veoma jednostavan i intuitivan način