DIGITALNE NARUDŽBE U RESTORANU

VIP ČLANOVI

Želite određenim gostima pružiti specijalan tretman, specijalne uslove, i time ih privuči da češće dolaze. Pripremite članske kartice sa QR kodom i omogućite im to. Postaju članovi GOLD kluba, što im omogućava taj specijalan tretman.

Mogu vršiti dislocirane narudžbe (npr na nekoj drugoj lokaciji imaju poslovni satanak i žele dovesti partnere na ručak koji ih čeka spreman u  određeno vrijeme…), mogu imati specijalan tretman za brzinu isporuke kada naručuju iz restorana…Narudžbe VIP članova se na šanku oglašavaju specijalnim zvukom, označene su specijalnom  bojom i uz narudžbu piše ime VIP člana, što omogućava osoblju od daju specijalnu pozornost na ove narudžbe

Kada želi napraviti narudžbu, VIP član skenira QR kod na njegovoj kartici, dobije na ekranu potpuno isti digitalni multimedijalni meni kao na GOST samostalno naručivanje i napravi narudžbu