DIGITALNE NARUDŽBE U RESTORANU

RESTORAN: ŽELJE I CILJEVI

 • Vlasnik ste ili menadžer restorana. Želite da vaš restoran što uspješnije radi: da primi što veći broj gostiju, da gosti imaju što bolji tretman, da ne čekaju na uslugu, da nemaju problema sa naručivanjem, da ne dobiju hranu kakvu nisu željeli, da odu zadovoljni i da se ponovo vrate…
 • Želite sve ovo postići sa što manjim brojem ljudi da bi Vaš restoran radio sa profitom.
 • S druge strane u Vašem poslovanju se sigurno javljaju neki od ovih problema, ako ne i svi ovi problemi.
 • Sve navedeno je vezano za rad konobara i njegove veze sa šankom i kuhinjom, tj za postizanje što kraćeg vremenskog intervala između dolaska gosta, primanja narudžbe i postavljanja hrane gostima na sto.
 • Želite i svoju ponudu predstaviti na što atraktivniji način i tako animirati goste da potroše što više. Želite to uraditi tako da nije skupo, a da je trajno.  Izgleda kao nemoguća misija…..
 • Ali nije….sve ovo možete postići putem DIGITALNIH NARUDŽBI koristeći savremene smart uređaje i naše servise.

Šta su DIGITALNE NARUDŽBE

 • DIGITALNE NARUDŽBE su najsavremeniji i najbolji način za naručivanje u restoranima i u svim drugim ugostiteljskim objektima. Daju nevjerovatnu efikasnost u radu restorana, kako ubrzavanjem rada, tako i novim atraktivnim metodama ponude, koje navode gosta da naruči hranu kada i nije imao tu namjeru.
 • Rješava sve probleme iz RESTORAN: PROBLEMI a broj benefita je praktično nemoguće nabrojati.
 • Sastoji se od više elemenata, a glavna osnova je da je cjelokupan meni predstavljen u digitalnom obliku na veoma atraktivan način i sa mogućnostima davanja svih informacija o proizvodu: atraktivne fotografije ponude, sastav, kalorije, nutricijski elementi, preporuke, vrijeme pripreme, način posluživanja, napomene gostiju pri narudžbi, komentari….
 • Direktna komunikacija iz menija sa svim  učesnicima  koji su bitni za besprijekorno funkcionisanje rada restorana: gost – konobar, konobar – šank, konobar – kuhinja….
 • Centrala u koju dolaze sve narudžbe, bilo sa stolova, bilo iz konobarskih rejona. Iz Centrale se upravlja distribucijom , a istovremeno mogu biti na šanku, kuhinji, piceriji, slastičarni…Vlasnik može pristupati bilo kojoj Centrali iz bilo kojeg dijela svijeta i u svakom trenutku pratiti rad restorana. U svaku Centralu idu samo oni elementi narudžbe koji su tu potrebni
 • Postoji veliki broj modula i varijanti zahvaljujući kojima možete realizovati sve što je potrebno, s tim što smo spremni pokušati uraditi custom-izaciju bilo kojeg vašeg zahtjeva.
 • Svaka DIGITALNA NARUDŽBA se brenduje: ime restorana, znak, boje podloge,  fontovi po želji…
 • Svaki od ovih modula je opisan posebno, možete pristupiti i testirati rad, a u ovom dijelu možete kliknuti na slajder lijevo i pogledati neke primjere.
 • Rešava sve probleme iz RESTORAN:PROBLEMI
 • Primjena najnovijih atraktivnih tehnologija-dodatno privlači nove goste
 • Gost i konobar (zavisi od verzije) prave narudžbu veoma brzo i efikasno
 • Predstavljanje ponude na najbolji mogući način
 • Kvalitetnom fotografijom potičete gosta da naruči i kada nije imao želju i potrebu – povećanje prometa i zarade
 • Drastično ubrzavanje rada konobara uz mnogo manje zamaranja – mogućnost smanjenja broja osoblja
 • Eleminiše potrebu za štampanjem novih jelovnika
 • Daje gostu kontrolu nad naručivanjem: kontroliše cijene, total narudžbe, uvijek tačno zna šta će dobiti, u napomeni zahtjeva šta tačno želi…
 • Poboljšava korisničko iskustvo gosta i navodi ga da se ponovo vrati u restoran
 • Povećava tačnost narudžbe i dovodi do izbjegavanja eventualnih grešaka konobara pri preuzimanju narudžbe.
 • Gost ostavlja feedback za menadžere za poboljšavanje poslovanja
 • Sve narudžbe završavaju na Centralama: softverskim lokacijama sa kojih se vrši sva distribucija i upravljanje
 • Zahvaljujući posebnom pop-up modulu, restoran reklamira svoju Ponudu dana
 • Upitnici i ankete kojima se provjerava zadovoljstvo gosta i nude akcije
 • I mnogo, mnogo toga drugog…
 • Sistem za samostalno naručivanje od strane gosta u restoranu – gost svojim vlastitim smart uređajem (mobitel, tablet…) skenira QR kod na stolu u koji je integrisan broj stola i automatski se loguje na multimedijalni jelovnik restorana (sa fotografijama, sastavom, kalorijama, nutricijskim vrijednostima, težinom, zapreminom, alergantima…sve opcionalno, po Vašoj želji) i vrši izbor jela i naručivanje. Narudžbe se razdjeljuju po potrebi, tj što je za šank, ide za šank, što je za kuhinju ide u kuhinju….Ugrađena funkcija za poziv konobara, kao i sve potrebne pretrage. Dizajn po želji korisnika uz dodatnu custom-izaciju po potrebi                                                                                                                                                                   Više….
 • Konobarsko naručivanja sa mobitela – konobar za određenim stolom primi narudžbu na svoj mobitel i odmah je proslijedi u kuhinji ili šank za pripremu.. Dok konobar dođe do šanka, narudžba je u velikom broju slučajeva već spremna…..                                                                                Više….
 • SAMOSTOJEĆI TABLET – VRHUNSKI RESTORANI – za vrhunske restorane. Postavljanje na sve stolove ili za VIP goste. Sve popraćeno multimedijom, komunikacijom, dodatnim elementima (igrice za djecu, ponuda dana, ankete…).                                                                               Više….
 • Sistem naručivanja za VIP goste – VIP gosti dobiju zlatnu VIP karticu pomoću koje naručuju dislocirano, a kada naručuje iz restorana njihova narudžba može da dobije specijalni tretman. Na Centralnom dijelu se vidi ime i prezime  ili nickname gosta koji vrši narudžbu.                          Više….
 • Pozivač konobara putem mobitela pomoću QR koda na stolu gost jednostavno skenira QR kod na stolu, u QR kodu je sadržan broj stola, gost pritisne dugme za poziv na ekranu i konobar dobije poziv sa tog stola.                                                                                                                             Više….
 • Centrala – sve narudžbe dolaze na Centralu, gdje se prate po broju stola, po konobaru, ID broju; statusi Priprema, Isporučeno, Plaćeno, Otkazano; pretraga po stolovima, konobarima, statusima….; otkazi pojedinačnih stavki narudžbe, plaćanje pojedinačnih dijelova narudžbe, total, prekid narudžbe, statistike po želji….                                                                                                                                                                                                    Više…
 • Ponuda dana
 • Ankete